Aktualności
wiadomość 13
czwartek, 06 kwietnia 2017 06:38

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci!!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przedszkolnym konkursie „Mam Talent”,

który odbędzie się 27.04.2017 r.(czwartek), o godz. 9.30.

Chętne do udziału w konkursie dzieci, należy zgłosić u nauczyciela grupy do dnia 12.04.2017 r.

Więcej informacji w REGULAMINIE.

 

 

 

 

 • Warunkiem udziału w Konkursie, jest wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 12.04.2017 r. (karty zgłoszenia dostępne u nauczycieli grup).

 • Kategorie uczestnictwa w Konkursie:

Talent sceniczny: gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, taniec, sztuki walki, występ aktorski, recytacja, sztuczki iluzjonistyczne.

Talent muzyczny: muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, śpiew z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych,

Talent plastyczny: rysunek lub malowanie farbami, prace plastyczne wykonywane będą na terenie przedszkola pod opieką nauczyciela grupy, tematyka dowolna.

 • Rodzice (opiekunowie) sami przygotowują swoje dzieci do występu oraz zapewniają dzieciom wszystkie potrzebne do występu akcesoria.

 • Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

 
wiadomość 12
środa, 29 marca 2017 19:36

UWAGA RODZICE !!!!!

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się

30 marca 2017 roku

 

W zakładce " Dla Rodziców" zamieszczone zostały  informację dotyczące

rekrutacji.


Poniżej znajduje się link do strony

umożliwiający złożenie wniosku

o przyjęcie dziecka do

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole


REKRUTACJA 2017/2018


 
wiadomość 10
poniedziałek, 16 stycznia 2017 17:21

UWAGA - RODZICE DZIECI 6- LETNICH

( rocznik 2010)

 

 

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O DOCHODACH JEDNOSTEK

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

ZNIESIONE ZOSTAJE POBIERANIE OPŁAT

ZA POBYT DZIECKA 6 - LETNIEGO W PRZEDSZKOLU.

RODZICE DZIECI 6- LETNICH PONOSIĆ BĘDĄ JEDYNIE

OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECKO Z WYŻYWIENIA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 OTRZYMAJĄ

PAŃSTWO ANEKSY DO UMÓW.

 
widomość 9
czwartek, 05 stycznia 2017 11:21

UWAGA RODZICE!!!!!

W związku z wprowadzeniem przez Przedszkole

programu do naliczeń odpłatności.

Od miesiąca STYCZNIA 2017 będziecie Państwo

otrzymywać wydruk z naliczeniami odpłatności

za dany miesiąc (co miesiąc). Proszę o dokonywanie

wpłat zgodnie z wydrukiem na podane na nim numery kont.

Ponadto informuję, iż odpłatność za Przedszkole zgodnie

z umową § 6 należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Dyrektor

 
wiadomość 8
wtorek, 22 listopada 2016 12:02

Drodzy Rodzice!

 

W naszym przedszkolu organizujemy zajęcia prowadzone

 

metodą Sensoplastyki przez wykwalifikowanego trenera,

 

podczas których Wasze dzieci m.in.

 

rozwiną swoje zdolności manualne i nauczą się współpracy.

 

Na zajęciach będziemy się dobrze bawić i "brudzić":)

 

więc prosimy o dostarczenie dziecku:

 

 • odzież na zmianę (duży t-shirt i krótkie spodenki)

 • mąka ziemniaczana

 • mąka pszenna

 • mała plastikowa butelka

 

 

A co to jest SENSOPLASTYKA ??":)

 

Cele warsztatów Sensoplastyki:

 1. Rozwój sensomotoryczny

 2. Rozwój poznawczy

 3. Rozwój społeczno-emocjonalny

Dzięki wprowadzeniu działań Sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia.

Poprzez kolorową stymulację wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni

 • dbamy o usprawnienie ruchowe

 • wspieramy rozwój zmysłów

 • wpływamy na rozwój mowy

 • budujemy u dzieci poczuciem bezpieczeństwa

 • wspieramy rozwój poznawczy (pokazujemy proces przemian substancji)

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastycznych:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej

 • wspieranie samodzielności

 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania

 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów

 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń

 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych

 • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów

 
wiadomość 7
wtorek, 04 października 2016 11:35

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

 

ZAJĘCIA

PEREŁKI

MUSZELKI

BURSZTYNKI

DELFINKI

JĘZYK ANGIELSKI

(Martyna Bella)

Wt. 9:00 – 9:20

Wt. 10:00 – 10:30

Pt. 12:30 – 13:00

Pt. 12:00 – 12:30

Pon. 11:00 – 11:30

TAŃCE

(Iwona Piestrzeniewicz)

Wt. 10:00 – 10:20

Czw. 10:00 – 10:20

Pon. 13:00 – 13:30

Pt. 13:00 – 13:30

RELIGIA

(Renata Wachowiak)

Pon. 9:00 – 9:15

Pn. 9:15 – 9:30

Śr. 9:00 – 9:15

Pon. 9:30 – 10:00

Śr. 9:45 – 10:15

Pon. 10:00 – 10:30

Śr. 9:45 – 10:15

RYTMIKA

(Magdalena Marcinkowska)

Śr. 9:15 – 9:35

Śr. 9:35 – 10:00

Śr. 10:00 – 10:30

Śr. 10:30 – 11:00

 

Oraz w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia:

TERAPII PEDAGOGICZNEJ - Alicja Wasielewska (wtorek 12:00 - 13:00)

TERAPII LOGOPEDYCZNEJ - Martyna Wilińska ( środa 12:00 - 16:00)

 


KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ:

PEREŁKI MUSZELKI BURSZTYNKI DELFINKI

J. ANGIELSKI

wtorek 9:00-9:20

(Martyna Bela)

ORIGAMI

poniedziałek 14:30 - 15:00 (Marzena Wiklent)

EDUKACJA PRZEZ RUCH

czwartek 14:30 - 15:00 (Mariola Pega)

TAŃCE

czwartek 10:00 - 10:20

(Iwona Piestrzeniewicz)

Z PLECAKIEM PRZEZ ŚWIAT

wtorek 14:30 - 15:00

(Aleksandra Leszczyńska)

piątek 14:30 - 15:00

(Michalina Pawlikowska)

KÓŁKO

TEATRALNO-MUZYCZNE

poniedziałek 14:30 - 15:00

(Alicja Wasielewska)

czwartek 14:30 - 15:00 (Grażyna Kocińska)

 
wiadomość 5
wtorek, 24 maja 2016 21:18

 

 

 

UWAGA RODZICE!!!

 

Informuję iż zmienił się adres e-mail.

Nowy adres to Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor

 
wiadomość 3
niedziela, 15 marca 2015 17:56

W naszym przedszkolu po raz pierwszy został wydany Biuletyn informacyjny dla Rodziców pt. " SKRZYNIA SKARBÓW".

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z biuletynem, który znajduje się w dziale DLA RODZICÓW podstrona PROPOZYCJE EDUKACYJNE.

 
wiadomość 2
środa, 14 stycznia 2015 19:15

Szanowni Rodzice

w celu usprawnienia komunikacji z przedszkolem w godzinach porannych tj. 6:00 - 9:00

i w godzinach popołudniowych od 16:00 - 17:00 prosimy dzwonić pod numer

58 620-18-28 wew.22 lub 699-909-234

Dyrektor

Katarzyna Dukat

 
wiadomość 1
środa, 14 stycznia 2015 18:45

 

Uwaga Rodzice!!!!

W związku z nieterminowym dokonywaniem opłat przez niektórych rodziców wprowadzam

Procedurę postępowania w sytuacjach nieterminowego dokonywania opłat

za przedszkole obowiązującą w Przedszkolu nr 25 w Gdyni.

Proszę o zapoznanie się z jej treścią.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.

 

Ponadto informuję, iż w myśl umowy zawartej z Przedszkolem

§ 9 pkt 2. Przedszkole może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia jedynie

w przypadku zalegania z opłatami za świadczenia przedszkola za okres 1 miesiąca.

Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców do

uregulowania należności w wyznaczonym terminie,

w trybie określonym w statucie przedszkola.

Dyrektor

Katarzyna Dukat

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIETERMINOWEGO DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 25


Podstawa prawna; § 8 pkt. 2 umowy zawieranej z rodzicami dziecka na postawie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/844/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie opłat za nadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gdynia.

Zgodnie z § 8 pkt. 2 Umowy zawieranej z rodzicami dziecka opłaty za przedszkole dokonać można w dwóch formach:

 1. wpłacając do kasy przedszkola w terminie podanym przez placówkę;

 2. za pomocą przelewu bankowego na konto przedszkola;


 1. Opłatę zrealizować należy do 15 dnia danego miesiąca

 2. Rodzice informowani są o wysokości kwoty opłaty w danym miesiącu do 10 dnia danego miesiąca.

 3. 20 dnia każdego miesiąca (o ile ten dzień nie przypada na dzień wolny od pracy) intendent przedszkola, po weryfikacji własnych kwitariuszy wpłat oraz informacji uzyskanych od głównej księgowej o dokonanych przelewach bankowych, sporządza listę imienną osób, które nie dokonały opłaty za przedszkole.

 4. 21 dnia każdego miesiąca (o ile ten dzień nie przypada na dzień wolny od pracy) dyrektor lub wicedyrektor przedszkola informują rodziców telefonicznie o fakcie opóźnienia w opłacie za przedszkole, wyznaczając termin dokonania wpłaty.

 5. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym telefonicznie terminie do rodziców zostaje wysłane pisemne wezwanie do zapłaty.

 6. Za każdy dzień zwłoki naliczane są ustawowe odsetki.

 7. W przedszkolu prowadzi się Rejestr opłat za dodatkowe usługi przekraczające czas zadeklarowany przez rodziców w umowie.

 8. Rejestr wypełnia wicedyrektor wpisując imię i nazwisko dziecka na podstawie wypełnionego przez nauczyciela druku , który podpisany jest przez osobę odbierającą dziecko oraz informację o deklarowanych w umowie godzinach pobytu i faktycznym czasie pobytu dziecka w danym dniu, w którym rodzice skorzystali z dodatkowej usługi.

 9. Ostatniego dnia miesiąca wicedyrektor placówki, nalicza opłaty za usługi przekraczające czas zadeklarowany przez rodziców w umowie adekwatnie do danych zapisanych w Rejestrze.


Procedura obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

 


Ta strona używa cookie.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EU Cookie Directive Module Information